Lạng Sơn: Cam kết hoàn thành dự án cải tạo nền trên QL4A

Tác giả: Đài Sơn

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/09/2022 13:41

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - KM66, trên QL4A, địa phận tỉnh Lạng Sơn.


Lạng Sơn: Cam kết hoàn thành dự án cải tạo nền trên QL4A - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Sở GTVT Lạng Sơn, dự án Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66, trên QL4A, tỉnh Lạng Sơn được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014. Dự án đã thi công hoàn thành các khối lượng theo quyết định đầu tư ban đầu.

Tuy nhiên, sau khi Bộ GTVT điều chỉnh dự án theo Quyết định số 319/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2022, có một số công trình, hạng mục thuộc Dự án phải tiếp tục triển khai.

Theo đó sẽ tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình phần khối lượng điều chỉnh bổ sung đoạn Km43+800 - Km46+300 và đoạn Km46+600 - Km52+300. Quy mô là đường cấp III với chiều rộng nền mặt đường tối thiểu là 12m. Giá trị phần thi công bổ sung là hơn 55,5 tỷ đồng.

Nhà thầu thi công là Liên doanh Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam và Công ty CP xây dựng Trường An Lạng Sơn và Công ty TNHH MTV xây dựng và Thương mại Tân Minh. Tiến độ đề ra là đến ngày 25/12/2022 dự án sẽ hoàn thành.

Để hoàn thành các hạng mục công trình đúng tiến độ kế hoạch đề ra Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66, trên QL4A, tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn: Cam kết hoàn thành dự án cải tạo nền trên QL4A - Ảnh 2.

Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan, lãnh đạo chính quyền địa phương ký cam kết tập trung các giải pháp để đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án đúng kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho UBND huyện Tràng Định khẩn trương hoàn thành các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 9/2022 để tổ chức triển khai thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2022 theo yêu cầu của Bộ GTVT. Chủ tịch UBND huyện Tràng Định chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp chậm bàn giao mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ hoàn thành dự án.

Đồng thời, giao Sở GTVT Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tràng Định trong công tác giải phóng mặt bằng; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công trình, tập trung nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại trong năm 2022 và đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022 của dự án. Giám đốc Sở GTVT chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp không hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Sở GTVT Lạng Sơn (chủ đầu tư) đã phối hợp với UBND huyện Tràng Định và các đơn vị liên quan phát động chiến dịch 100 ngày, đêm thi công hoàn thành dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66, trên QL4A.

Các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát, chính quyền cấp sở tại đã cam kết tập trung mọi nguồn lực, triển khai các giải pháp để kịp thời xử lý những vướng mắc theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66 QL4A khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế tỉnh Lạng Sơn nói riêng và vùng Đông Bắc nói chung. Đồng thời đảm bảo vận tải liên vận quốc tế Cao Bằng - Lạng Sơn (Việt Nam) - Quảng Tây - Quý Châu (Trung Quốc).

Ý kiến của bạn

Bình luận