Lãnh đạo, nhân viên Vietnam Airlines nhận lương bao nhiêu tiền?

Doanh nhân 13/06/2017 15:09

Quỹ tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách trong năm của Vietnam Airlines là 7,1 tỷ đồng...

 

Lãnh đạo, nhân viên Vietnam Airlines nhận lương ba
Lãnh đạo, nhân viên Vietnam Airlines nhận lương bao nhiêu tiền

Theo tài liệu gửi cổ đông trước thềm đại hội mới được công bố, tính đến ngày 31/12/2016, tổng số lao động của Vietnam Airlines là 6.199 người, thấp hơn so với kế hoạch đề ra là 6.311 người. Trong khi đó, tổng quỹ lương của Tổng công ty lại vượt 5,6% so với kế hoạch, đạt 2.706 tỷ đồng.

Theo đó, mức lương bình quân của nhân viên Vietnam Airlines ở mức 19,4 triệu đồng/tháng, tăng 12,8% so với năm trước. Trong đó, tiếp viên nhận lương bình quân là 25,5 triệu đồng/tháng, tăng 10,9% còn mức lương bình quân của phi công là 115,3 triệu đồng/tháng, tăng 4,7% so với năm 2015.

Trong khi đó, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách trong năm là 7,1 tỷ đồng. Trong năm, HĐQT Vietnam Airlines có có 6 người, trong đó, 2 người hoạt động 12 tháng, 1 người hoạt động 9 tháng, 1 người hoạt động 7 tháng, 1 người hoạt động 5 tháng, và 1 người hoạt động 3 tháng). Như vậy, tính trung bình mỗi tháng 1 thành viên HĐQT công ty nhận lương 148,6 triệu đồng.

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là 339,84 triệu đồng, tương đương mức thù lao 28,3 triệu đồng/tháng.

Tổng quỹ tiền lương, thù lao HĐQT thực hiện năm 2016 là 7,47 tỷ đồng (đã bao gồm tiền lương, thù lao tăng thêm do năm 2016 lợi nhuận thực hiện vượt 9% so với kế hoạch).

Về thù lao cho BKS, hiện BKS Vietnam Airlines đang có 3 thành viên, trong đó, Trưởng BKS nhận 327 triệu đồng trong năm 2016, tương đương với mức thù lao 27,2 triệu đồng/tháng. Hai thành viên BKS mỗi người nhận thù lao 17 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 200 triệu đồng trong năm qua.

Sang năm 2017, HĐQT trình cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS là 7,272 tỷ đồng, trong đó, quỹ tiền lương là 6 tỷ đồng và quỹ thù lao là 1,224 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận