Lập đề án thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc chưa thu phí

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Đường bộ 28/04/2024 07:23

Đây là kiến nghị của Cục Đường bộ Việt Nam với Bộ GTVT về việc xây dựng đề án thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc đã khai thác nhưng chưa thu phí.


Lập đề án thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc chưa thu phí- Ảnh 1.

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương

Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT xem xét giao Cục ĐBVN lập đề xuất Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc đang khai thác nhưng chưa có hệ thống thu phí như các tuyến: Hà Nội – Thái Nguyên, TP. HCM – Trung Lương, Lào Cai – Kim Thành và các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư, bao gồm: đầu tư hạ tầng, thiết bị thu phí tại trạm, trung tâm thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ thu phí (ngoài hệ thống thu phí được thực hiện trong các dự án đầu tư các tuyến cao tốc).

Khi được Bộ GTVT chấp thuận, Cục ĐBVN sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất chủ trương xây dựng dự án nêu trên; kinh phí cho công tác chuẩn bị, lập đề xuất dự án được lấy từ nguồn tự chủ của Cục ĐBVN; thời gian thực hiện trong quý II, III năm 2024.

Được biết, Luật Đường bộ sửa đổi dự kiến Quốc hội sẽ ban hành vào tháng 6/2024, theo đó, công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc được thực hiện từ ngày 01/10/2024. Do đó, việc đầu tư hệ thống thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc đang khai thác nhưng chưa có hệ thống thu phí (như Hà Nội – Thái Nguyên, TP.HCM – Trung Lương, Lào Cai – Kim Thành) và các tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư là rất cần thiết để kịp thời tổ chức thu phí.

Ý kiến của bạn

Bình luận