Lùi thời hạn dạy và thi GPLX ô tô bằng phần mềm mô phỏng

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 24/02/2021 10:39

Vừa qua, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2015/TT-BGTVT và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ với nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là việc lùi thời hạn sử dụng phần mềm mô phỏng dạy lái xe ô tô.


lui-su-dung-phan-mem-mo-phong-day-lai-o-to_0202164
Bộ GTVT cho phép lùi thời hạn dạy và thi giấy phép lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng

Lùi thời hạn sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng

Đối với cơ sở đào tạo: Sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 31/12/2021 (thay vì 1/1/2021 như quy định cũ); trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/1/2022; trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/7/2022.

Trong thời gian chưa sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ô tô, cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương trình theo chương trình quy định tại Điều 13, Điều 14 của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.

Đối với trung tâm sát hạch lái xe: Sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2022, thay vì 1/5/2021 như quy định cũ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2022.

Như vậy, hiện tại, người thi bằng lái xe ô tô vẫn thi 3 phần thi như hiện nay, gồm: Thi lý thuyết, thi trên sa hình và thi trên đường trường. Từ 1/6/2022, người học lái xe sẽ phải thi thêm phần thi trên phần mềm.

Giấy phép lái xe được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BGTVT có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (15/03/2021) vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

Untitled
Mẫu giấy phép lái xe theo quy định hiện hành

Có thể đăng ký nhận giấy phép lái xe trực tuyến

Thông tư 01/2021/TT-BGTVT cũng bổ sung quy định mới về việc cấp mới giấy phép lái xe. Theo quy định cũ, việc cấp mới giấy phép lái xe phải thực hiện theo quy trình sau: Người đạt kết quả kỳ sát hạch được cấp giấy phép lái xe đúng hạng đã trúng tuyển; đối với trường hợp nâng hạng hoặc cấp lại do quá thời hạn sử dụng phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe khi đến nhận giấy phép lái xe.

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải căn cứ quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển. Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Tuy nhiên, theo Thông tư 01 thì hiện tại, người đạt kết quả sát hạch có thể kê khai hồ sơ điện tử để nhận giấy phép lái xe trực tuyến trong vòng 07 ngày kể từ khi kết thúc kỳ sát hạch.

Ý kiến của bạn

Bình luận