Metro Bến Thành - Tham Lương đang triển khai thế nào?

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường sắt 19/09/2023 10:14

Theo Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh, đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương sẽ hoàn tất các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong tháng 9.

Metro Bến Thành - Tham Lương đang triển khai thế nào? - Ảnh 1.

Mặt bằng thi công tuyến metro Bến Thành - Tham Lương

Chuẩn bị triển khai lựa chọn nhà thầu

Trong báo cáo vừa gửi đến Bộ GTVT, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cho biết, dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành - Tham Lương hiện có tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 86,69% (508/586 trường hợp bàn giao mặt bằng).

Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục điện, viễn thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, các hạng mục giao thông do chủ đầu tư tổ chức thực hiện bằng các gói thầu riêng; đã khởi công vào tháng 6/2023 và dự kiến hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật vào quý II/2025. Các hạng mục cấp nước, thoát nước, biển báo, cây xanh, chiếu sáng, các hạng mục giao thông đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến triển khai trong tháng 9/2023.

Metro Bến Thành - Tham Lương đang triển khai thế nào? - Ảnh 2.

Tòa nhà văn phòng depot Tham Lương

Thông tin về tình hình thi công, Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cho hay, dự án có tổng số 8 gói thầu xây lắp. Đến nay, gói thầu xây dựng tòa nhà văn phòng depot Tham Lương (gói thầu CP1) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các gói thầu chính EPC còn lại của dự án đang được cập nhật hồ sơ mời thầu để chuẩn bị triển khai lựa chọn nhà thầu.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) đang tổ chức sơ tuyển tư vấn kiểm soát thực hiện dự án và giám sát thi công (CS2B) làm cơ sở triển khai điều chỉnh thiết kế FEED và đánh giá hồ sơ thầu các gói thầu chính EPC của dự án.

Về công tác giải ngân, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến hết tháng 8, dự án giải ngân đạt 10,43% kế hoạch vốn đã giao năm 2023 (60,249/577,849 tỷ đồng); lũy kế tính từ đầu dự án đến nay, giải ngân đạt 1.326,322/47.890,84 tỷ đồng (đạt 2,77% tổng mức đầu tư).

Đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Tuyến có tổng chiều dài 11,042km (đoạn đi ngầm dài 9,091km, đoạn đi cao dài 1,951km) với 10 nhà ga (9 ga ngầm, 1 ga đi trên cao), đi qua các quận: 1, 3, 10, 12, Tân Phú, Tân Bình tại TP.Hồ Chí Minh.

Tổng mức đầu tư dự án là 47.890,84 tỷ đồng, tổng số vốn vay là 37.486,97 tỷ đồng (ODA cấp phát là 7.601,72 tỷ đồng; ODA vay lại là 29.885,25 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2010 đến năm 2026.

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Theo Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh, trên cơ sở Quyết định 388 ngày 14/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh về báo cáo kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh cũng đã trình Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án xem xét thẩm định để trình UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện).

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh đã có báo cáo kiểm tra, đánh giá dự án số 9290 ngày 24/7/2023 báo cáo UBND TP.Hồ Chí Minh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Ngày 9/8/2023, UBND TP.Hồ Chí Minh đã có văn bản 3827 chấp thuận báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh, đồng thời giao hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án thực hiện thẩm định, trình UBND TP.Hồ Chí Minh theo quy định.

Ngày 21/8/2023, hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương đã tổ chức họp thẩm định điều chỉnh dự án; thống nhất thông qua dự thảo và ban hành văn bản 9930 ngày 22/8/2023 đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh khẩn trương bổ sung, giải trình làm rõ và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan gửi hội đồng thẩm định (thông qua Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng) làm cơ sở xem xét, giải quyết, đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của UBND TP.Hồ Chí Minh.

Metro Bến Thành - Tham Lương đang triển khai thế nào? - Ảnh 4.

Phối cảnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đoạn đi ngầm metro Bến Thành - Tham Lương

Phân chia giá trị khoản vay gặp khó

Hiện nay, thẩm định vay lại nguồn vốn vay của Chính phủ, bổ sung vốn cho dự án và gia hạn các khoản vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) là một trong những khó khăn, vướng mắc của dự án.

Cụ thể, ngày 5/5/2023, KfW có thư về khoản vay bổ sung cho dự án, trong đó đề cập, KfW sẵn sàng xem xét cung cấp một khoản vay bổ sung trị giá lên đến 70 triệu EUR và áp dụng theo khoản vay ODA ưu đãi, với việc duy trì giá trị khoản vay lên đến 70 triệu EUR mới áp dụng được khoản vay ưu đãi.

"Phương án phân chia giá trị khoản vay thành hai Khoản vay 3A và 3B như đề cập trong Biên bản họp fact-finding vào tháng 3/2023 là không thể thực hiện", Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh thông tin.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh đang rà soát, báo cáo tổng thể công tác tài chính của dự án để Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Tài chính xem xét. Đồng thời, nội dung thẩm định vay lại và đề xuất khoản vay tiếp theo sẽ được Ban thực hiện báo cáo Sở Tài chính sau khi dự án điều chỉnh (điều chỉnh thời gian) được phê duyệt.

Về việc gia hạn các hiệp định vay KfW, UBND TP.Hồ Chí Minh đã có Công văn 1464 ngày 13/4/2023 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA của Chính phủ Đức, trong đó có các gói thầu tư vấn (CS2, CS2B…), xây dựng và thiết bị (tổng thầu EPC cơ - điện hệ thống CP5).

Metro Bến Thành - Tham Lương đang triển khai thế nào? - Ảnh 5.

Hiện, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh đang rà soát, báo cáo tổng thể công tác tài chính của dự án để Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND TP.Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Tài chính xem xét.

Về việc thành lập Ủy ban điều phối để thúc đẩy triển khai dự án, theo Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 2016 ngày 28/3/2023 yêu cầu UBND TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu thành lập Ủy ban điều phối theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày 20/5/2023, UBND TP.Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh về yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 2016.

Thực hiện giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong tháng 9; báo cáo Bộ Tài chính xem xét tổng thể tài chính của dự án; trình Bộ Tài chính đề xuất các khoản vay bổ sung, hoàn tất thẩm định vay lại các khoản vay bổ sung; triển khai chuẩn bị đàm phán các hiệp định vay bổ sung theo tiến độ thực hiện dự án; hoàn tất việc gia hạn thời gian giải ngân và điều chỉnh lịch trả nợ khoản vay của KfW.
Cùng với đó, chính quyền TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất công tác GPMB; thi công thực hiện các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật (điện, cấp thoát nước, viễn thông, chiếu sáng…).
Cùng với đó là tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân hỗ trợ quản lý dự án (sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt); rà soát hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn CS2B; phối hợp các nhà tài trợ rà soát cập nhật hồ sơ mời thầu cá gói thầu chính dự án.
Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh