Miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí hàng hải

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 31/08/2021 19:49

Theo Thông tư số 74/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 261/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí hàng hải, từ 12/10 tới.


photo-1627966678718-162796667940692208326
Ảnh minh họa

Theo đó, nội dung miễn phí (phí trọng tải tàu thuyền, phí bảo đảm hàng hải, phí sử dụng vị trí neo, đậu) đối với tàu thuyền trong thời gian phải neo chờ, neo đậu hoặc hành trình đến vị trí kiểm dịch, cách ly để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 27/8/2021.

Thông tư này cũng bãi bỏ điểm b khoản 2, khoản 4, khoản 5, điểm a khoản 6, khoản 7, điểm b khoản 8 Điều 1 Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.

Ngoài ra, Thông tư này còn giảm từ 50 - 80% các loại phí như phí trọng tải, phí bảo đảm hàng hải, phí sử dụng vị trí neo đậu đối với 02 loại tàu vào cảng biển tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa và tại Cái Mép - Thị Vải.

Cụ thể, tàu thuyền chuyển tải dầu tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa: kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021 áp dụng mức thu bằng 50%; kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 áp dụng mức thu bằng 80% mức quy định tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

Tàu thuyền chở công-ten-nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 50.000 GT trở lên áp dụng mức thu bằng 60%; kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021. Tàu thuyền chở công-ten-nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 80.000 GT trở lên áp dụng mức thu bằng 80% kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2021.

Ý kiến của bạn

Bình luận