Mở cao điểm xử lý xe ô tô vi phạm về xếp dỡ hàng hóa

Tác giả: HL

saosaosaosaosao
Vận tải 31/05/2023 05:14

Đây là yêu cầu của Bộ GTVT nhằm ngăn chặn các vụ TNGT liên quan đến phương tiện vi phạm về tải trọng và xếp dỡ hàng hóa trên cả nước


Mở cao điểm xử lý xe ô tô vi phạm về xếp dỡ hàng hóa - Ảnh 1.

Một vụ TNGT do đứt xích neo dẫn đến các ống thép bị rơi xuống đường

Nhằm ngăn chặn các vụ TNGT có nguyên nhân do xe ô tô, sơ mi rơ moóc vận chuyển hàng hóa (cuộn tôn, thép tấm, thép cuộn, thép cây, ống bê tông, trụ bê tông, gạch...) không được chằng buộc chắc chắn, bị đứt cáp, xích để hàng hóa rơi, văng xuống đường gây thiệt hại về người, tài sản và ùn tắc giao thông. Bộ GTVT yêu cầu Thanh tra Bộ chỉ đạo Thanh tra các Sở GTVT phối hợp các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ, xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa (cảng, bến, ga, mỏ vật liệu, kho hàng, nhà máy...); thời gian thực hiện 01 tháng, từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023.

Mở cao điểm xử lý xe ô tô vi phạm về xếp dỡ hàng hóa - Ảnh 2.

Nhiều vụ tai nạn liên quan đến phương tiện chở hàng rời do bị đứt xích neo

Bên cạnh đó để bảo vệ kết cấu hạ tầng, đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ Bộ GTVT cũng yêu cầu các Sở GTVT, tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trong việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô; Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động của phương tiện ngay tại các điểm xuất phát, điểm tập kết hàng hóa (cảng, bến, ga, mỏ vật liệu, kho hàng, nhà máy...) để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) trước khi phương tiện lưu thông trên đường bộ; Tổ chức, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá, lái xe ký cam kết thực hiện đúng các quy định về tải trọng phương tiện, xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Mở cao điểm xử lý xe ô tô vi phạm về xếp dỡ hàng hóa - Ảnh 3.

Xếp thép cuộn tại cảng

Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 35/2013/TTBGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ GTVT. Trong đó, nghiên cứu quy định cụ thể hơn loại phương tiện vận chuyển, định lượng, kích thước, cách thức xếp hàng, chằng buộc đối với từng loại hàng khác nhau (hàng rời, bao kiện, trụ ống, container...) để đảm bảo hàng hóa không bị văng, xê dịch khi lưu thông; quy định về trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải, người vận tải, người thuê vận tải, người xếp hàng hóa và lái xe; Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an để nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP theo hướng tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm về xếp hàng hóa trên xe ô tô; quy định chế tài cụ thể đối với các chủ thể có liên quan (đơn vị kinh doanh vận tải, người vận tải, người thuê vận tải, người xếp hàng hoá, lái xe...).

Các Cục Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vi phạm về xếp hàng hóa lên xe ô tô tại các cảng, bến hàng hải, thủy nội địa, ga đường sắt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vụ Vận tải theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam trong việc xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT đảm bảo chất lượng, tiến độ; trình Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ GTVT; Phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an để nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn

Bình luận