Mô phỏng dao động ngang trên xe du lịch được trang bị thanh ổn định ngang tích cực sử dụng dầu từ trường mrf

Diễn đàn khoa học 03/12/2021 09:53

Xe ô tô có thể bị lật ngang khi đánh lái hoặc khi di chuyển trên đường không bằng phẳng ở tốc độ lớn.


 

TS. VŨ HẢI QUÂN; TS. NGUYỄN ANH NGỌC; PGS. TS. LÊ HỒNG QUÂN
ThS. LÊ DUY LONG; KS. NGUYỄN ĐỨC QUÂN
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
KS. ĐỖ VĂN VINH
Cục Đăng kiểm Việt Nam

19

Mô hình không gian tổng thể khảo sát dao động ô tô du lịch [8]

 

TÓM TẮT: Xe ô tô có thể bị lật ngang khi đánh lái hoặc khi di chuyển trên đường không bằng phẳng ở tốc độ lớn. Hiện tượng này được hạn chế bằng cách tăng mô-men chống lật thanh ổn định ngang của hệ thống treo. Bài báo tập trung vào việc phân tích và thiết lập mô hình động lực học của xe, mô tả sự phụ thuộc của góc lắc ngang thân xe vào các yếu tố khác nhau. Kết quả bài báo đã chỉ ra rằng, khi trang bị thanh ổn định tích cực trong hệ thống treo sẽ giúp giảm 23,5% giá trị góc, vận tốc và gia tốc lắc ngang của thân xe. Ngoài ra, bài báo đã phân tích, chỉ ra những ưu điểm vượt trội của thanh ổn định tích cực sử dụng dầu từ trường MRF với các thanh ổn định loại khác.
TỪ KHÓA: Thanh ổn định ngang tích cực, dầu từ trường MRF, mô phỏng dao động hệ thống treo.
ABSTRACT: Vehicles might be rolled over when steering or traveling on bumpy roads at high speed. This phenomenon is limited by increasing the anti-roll torque of the horizontal stabilizer bar of the suspension. This paper focuses on analyzing and setting up a dynamic model of the vehicle, describing the dependence of the vehicle body roll angle on various factors. The results of the article have shown that when installing an active anti-roll bar in the suspension, it will significantly reduce the angular value, velocity and acceleration of the body roll. In addition, the article analyzed and pointed out the outstanding advantages of active anti-roll bars using MRF magnetic oil compared with other stabilizers.
KEYWORDS: Active magneto-rhological Anti-Roll bar, MRF magnetic oil, simulating suspension oscillation.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận