Mở thêm 28 vị trí đấu nối trực tiếp vào các quốc lộ qua Hải Dương

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 05/07/2023 11:50

UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt các điểm đấu nối vào 6 tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, trong đó bổ sung 28 vị trí đấu nối mới và nhiều nhất là trên QL37.

Mở thêm 28 vị trí đấu nối trực tiếp vào các quốc lộ qua Hải Dương - Ảnh 1.

Một vị trí đấu nối từ nhánh vào Quốc lộ 5 qua địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Theo quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản ký ban hành, trên 6 tuyến quốc lộ qua địa bàn được bố trí 115 điểm đấu nối trực tiếp vào quốc lộ. Trong đó, đáng chú ý, bổ sung 28 vị trí đấu nối mới đã được Bộ GTVT chấp thuận.

Cụ thể, QL5 có 25 điểm đấu nối, gồm 4 vị trí mới; QL10 bố trí 1 điểm đấu nối mới; QL18 có 14 điểm (3 điểm mới); QL38 có 13 điểm (5 điểm mới); QL38B có 19 điểm (6 vị trí mới); nhiều nhất là QL37 với 43 điểm đấu nối (13 vị trí mới)

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức quản lý các điểm đấu nối được phê duyệt theo đúng quy định; tiếp tục rà soát, lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh bổ sung các vị trí đấu nối theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, tháng 5/2023, Sở GTVT Hải Dương chỉ đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và bộ phận, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức rà soát các điểm đấu nối vào tuyến QL5, 10, 18, 37, 38 và 38B thuộc địa bàn.

Kế hoạch rà soát được Sở GTVT trình UBND tỉnh Hải Dương, với hai giai đoạn thực hiện, trong đó hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 5/2023 và giai đoạn 2 trong tháng 11/2023.

Việc tổ chức rà soát nhằm thống kê, đánh giá sự phù hợp, tuân thủ quy định của các đường, điểm đấu nối vào quốc lộ và có giải pháp xử lý đối với những điểm đấu nối không đúng quy định, để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và ATGT trên địa bàn.

Ý kiến của bạn

Bình luận