Cấp đổi mỗi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tiết kiệm 700.000 đồng

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 07/12/2023 18:05

Theo tính toán chỉ trong ngày 6/12 đã có 1.139 GPLX được cấp đổi thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đã tiết kiệm cho người dân gần 788 triệu đồng.


Mỗi giấy phép lái xe đổi trên Cổng dịch vụ công trực tuyến người dân tiết kiệm được 700 ngàn đồng- Ảnh 1.

Cổng dịch vụ công quốc gia về cấp đổi GPLX

Ngày 7/12, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã tổ chức sơ kết sơ kết thực hiện Đề án 06/QĐ-TTg của Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 (Đề án 06).

Ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế cho biết, Cục ĐBVN đã rà soát 83 văn bản thuộc lĩnh vực Đường bộ và xác định có 11 văn bản cần sửa đổi, bổ sung để phục vụ đề án 06 bao gồm 02 Nghị định và 09 Thông tư. Cục ĐBVN đã đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) đổi giấy phép lái xe thông qua việc chủ động tháo gỡ các vướng mắc (điều chỉnh phần mềm), quyết liệt chỉ đạo các Sở GTVT triển khai thực hiện. 

Đồng thời tích cực phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện hỗ trợ công dân cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, đã góp phần đơn giản hoá, giảm bớt thủ tục hồ sơ, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính đổi GPLX. Tính đến ngày 05/12/2023, cả nước đã tiếp nhận trên 99.000 hồ sơ đổi GPLX, trung bình 01 ngày nhận trên 500 hồ sơ, cá biệt có ngày nhận 1.500 hồ sơ. Để chia sẻ thông tin GPLX, tích hợp dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về dân cư, Cục ĐBVN đã thiết lập hệ thống trung gian phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Mỗi giấy phép lái xe đổi trên Cổng dịch vụ công trực tuyến người dân tiết kiệm được 700 ngàn đồng- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục ĐBVN

Còn ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục ĐBVN cho biết, Cục đã phối hợp với C06 (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) - Bộ Công an hoàn thành kết nối CSDL GPLX và CSDL quốc gia về dân cư từ tháng 7/2022. Trong năm 2023, Cục ĐBVN đã hoàn thành đối soát để làm sạch dữ liệu GPLX, kết quả đã có 31,36/34,75 triệu GPLX (tỷ lệ 90,24%) có kết quả trùng khớp với dữ liệu dân cư và 3,39/34,75 triệu GPLX (tỷ lệ 9,76%) có kết quả chưa trùng khớp, hiện nay Cục ĐBVN đang tiếp tục phối hợp với C06 để kiểm tra, tiếp tục làm sạch các dữ liệu này (2,2 triệu GPLX không có số CMND trong CSDL dân cư, 533 nghìn GPLX được nhân bản 2 lần với 1 số CMND, 654 nghìn GPLX có định dạng CMND không đúng với định dạng CSDL quốc gia về dân cư).

Ông Cường chia sẻ, trong ngày hôm qua (6/12) đã có 1.139 GPLX được cấp cho người dân, và theo tính toán của chúng tôi, mỗi một GPLX đã tiết kiệm được 700 ngàn đồng cho người dân từ chi phi đi lại, ăn ở bình quân người dân phải bỏ ra khi đổi GPLX. Như vậy, trong ngày hôm qua đã tiết kiệm gần 788 triệu đồng.

Do đó, để đẩy mạnh cấp đổi GPLX trực tuyến cấp độ 4, Cục ĐBVN đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế khẩn trương cập nhật phiếu khám sức khoẻ lên cổng dữ liệu quốc gia, hiện nay sau khoảng 4 tiếng người dân đến khám kết quả mới được cập nhật lên hệ thống. Bên cạnh đó đề nghị Bộ Công an nhanh chóng gỡ bỏ những hồ sơ đã khắc phục xong vi phạm hành chính trên hệ thống để Cục ĐBVN tiến hành cấp GPLX cho người dân.

Ý kiến của bạn

Bình luận