Một hướng phát triển giải thuật dẫn đường tránh chướng ngại vật cho robot tự hành

Diễn đàn khoa học 30/10/2020 16:13

Bài báo trình bày quá trình dự đoán hệ số khí động của một mô hình cánh thiết bị bay từ dữ liệu bay thông qua mạng nơ-ron nhân tạo.


 

ThS. NGUYỄN VĂN THẮNG; TS. NGUYỄN ANH TUẤN; TS. ĐINH HOÀNG QUÂN; TS. NGUYỄN NGỌC HÒA
Học viện Kỹ thuật Quân sự

dt
Sơ đồ mạng nơ-ron nhân tạo

 

Bài báo trình bày quá trình dự đoán hệ số khí động của một mô hình cánh thiết bị bay từ dữ liệu bay thông qua mạng nơ-ron nhân tạo. Dữ liệu bay thu được từ chương trình mô phỏng khí động không dừng phi tuyến với các tham số quỹ đạo được tạo ra ngẫu nhiên. Các dữ liệu này được sử dụng trong việc huấn luyện mạng nơ-ron và từ đó các hệ số khí động lực học đặc trưng được xác định.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận