Một số vấn đề về thiết kế làn rẽ trái ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và an toàn giao thông

12/12/2017 15:13

Hiện nay, ở Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung, giải pháp bố trí làn dành riêng cho xe rẽ trái tại các nút giao thông cùng mức được sử dụng tương đối phổ biến.

huy_Page_01
huy_Page_02
huy_Page_03
huy_Page_04
huy_Page_05
huy_Page_06
huy_Page_07
huy_Page_08
huy_Page_09
huy_Page_10
huy_Page_11
Ý kiến của bạn

Bình luận