Mức xử phạt lỗi vận chuyển hàng hoá không có giấy vận tải?

Tác giả: Thu Hà

saosaosaosaosao
Bạn đọc 16/06/2021 05:52

Khi điều khiển xe kinh doanh vận chuyển hàng hóa, bên cạnh những giấy tờ khác của xe, pháp luật quy định lái xe phải mang theo giấy vận tải.

GetAttachmentThumbnail-1-3064-1589525074
Vận chuyển hàng hoá không có giấy vận tải sẽ bị sử phạt. Ảnh minh họa

Theo Khoản 6 Điều 53 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, khi vận chuyển hàng hóa, lái xe phải mang theo Giấy vận tải và các giấy tờ của lái xe và phương tiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp lái xe không mang theo Giấy vận tải sẽ bị xử phạt.

Cụ thể, mức xử phạt về lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải được quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 24 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về việc xử phạt lái xe có hoặc không mang theo Giấy vận tải như sau:

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa không có hoặc không mang theo Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) bằng văn bản giấy theo quy định hoặc không có thiết bị để truy cập vào được phần mềm thể hiện nội dung của Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) theo quy định hoặc có thiết bị để truy cập nhưng không cung cấp cho lực lượng chức năng khi có yêu cầu;

Như vậy, trường hợp vận chuyển hàng hoá mà lái xe không có giấy vận tải theo quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận