Năm 2025, 100% hồ sơ công việc của Cục ĐBVN sẽ được xử lý trên môi trường mạng

Tác giả: Cẩm Phú

saosaosaosaosao
Ứng dụng 09/08/2023 06:33

Đây là nội dung Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 2030” vừa được Bộ GTVT phê duyệt.


Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ - Ảnh 1.

Dịch vụ công cấp, đổi GPLX online

Theo nội dung Đề án, từ nay đến năm 2025 sẽ hoàn chỉnh môi trường làm việc trực tuyến của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) để bảo đảm 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); tối thiểu 50% cuộc họp được thực hiện theo hình thức trực tuyến, tài liệu cuộc họp gửi thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy. 100% chế độ báo cáo trong lĩnh vực đường bộ được chuẩn hóa và quản lý bằng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), kết nối liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GTVT; hình thành hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành tập trung của Cục ĐBVN.

Để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến; 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục ĐBVN được quản lý theo dõi tiến độ xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ GTVT; tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân và doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

Đối với quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, 100% dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Trung ương quản lý được thu thập và cập nhật vào cơ sở dữ liệu (CSDL) để phục vụ công tác theo dõi, thống kê, xây dựng chính sách, lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư công, phê duyệt dự án bảo trì; phấn đấu 100% hồ sơ hoàn công trong xây dựng, sửa chữa được cập nhật và số hóa; tối thiểu 10% khối lượng kế hoạch bảo trì được lập tự động thông qua CSDL trên hệ thống. Đồng thời, cơ bản hoàn thành kết nối CSDL kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do địa phương quản lý (đối với các địa phương đã sẵn sàng) phục vụ công tác thống kê, xây dựng chính sách, lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư công để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ - Ảnh 2.

Học lái xe ô tô với cabin mô phỏng

Về công tác quản lý hoạt động vận tải sẽ xây dựng, hoàn chỉnh các hệ thống CNTT quản lý hoạt động vận tải phục vụ công tác quản lý nhà nước, tự động tổng hợp các lỗi vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải, xe kinh doanh vận tải, lái xe để hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của doanh nghiệp, phương tiện, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải. Đến năm 2025 sẽ hình thành CSDL chuyên ngành về vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ gồm: đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, phương tiện và lái xe kinh doanh vận tải để phục vụ công tác xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển hoạt động vận tải đường bộ an toàn, tin cậy và thân thiện với môi trường.

Để quản lý người lái xe, Đề án nêu rõ sẽ xây dựng, hoàn chỉnh các hệ thống CNTT quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp GPLX để quản lý cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp, đổi GPLX, đảm bảo công khai, minh bạch, chống gian lận, tiêu cực. Đồng thời, hình thành CSDL chuyên ngành về đào tạo, sát hạch cấp, đổi GPLX để quản lý thống nhất trong toàn quốc; chia sẻ, kết nối dữ liệu GPLX với CSDL quốc gia về dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình cấp, đổi GPLX và tham gia giao thông.

Ngoài ra, công tác kiểm soát tải trọng xe được xây dựng theo hướng tự động phát hiện vi phạm để phục vụ công tác xử phạt nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm ATGT, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Một hoạt động quan trọng khác là thu phí điện tử không dừng sẽ được triển khai đồng bộ tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc, tiến tới thực hiện thu phí đa làn tự do, phấn đấu 100% phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ nhằm tăng tính tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí xã hội.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ - Ảnh 3.

Đến năm 2025, phấn đấu 100% phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ

Mục tiêu đến năm 2030, Đề án nêu rõ, các hoạt động quản lý, điều hành của Cục ĐBVN được chuyển đổi số một cách toàn diện để có thể triển khai vận hành chủ yếu trên môi trường trực tuyến; tự động hóa được các công tác liên quan đến kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp, phương tiện và người lái xe tham gia kinh doanh vận tải; cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, học viên học lái xe thông qua các hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng CNTT.

Các kế hoạch quản lý bảo trì, sửa chữa các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được ứng dụng CNTT để tự động hóa trong công tác lập kế hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Hệ thống giao thông thông minh được triển khai trên hệ thống đường bộ cao tốc và các đô thị, có sự kết nối với các lĩnh vực khác; tiến tới không sử dụng tiền mặt trong giao dịch hoạt động giao thông đường bộ; 100% phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ.

Để thực hiện thành công Đề án, Cục ĐBVN và các cơ quan, đơn vị liên quan cần hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng mô hình CNTT của Cục ĐBVN; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật dùng chung; hoàn thiện hệ thống ứng dụng nội bộ; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số chuyên ngành và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số.