Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên tàu biển bằng giải pháp chạy tàu ở hiệu số mớn nước tối ưu

Bạn đọc 18/05/2020 10:13

Vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả trên tàu ngày càng mang tí.


Vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả trên tàu ngày càng mang tính cấp thiết bởi nó không những liên quan đến hiệu quả kinh tế trong khai thác tàu mà còn liên quan đến hàng loạt các yêu cầu bắt buộc của Ủy ban Bảo vệ Môi trường biển MEPC thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả trên tàu nhằm giảm ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính và nóng lên toàn cầu. Bài báo tổng hợp, phân tích các kết quả nghiên cứu trên thế giới và trong nước liên quan đến giải pháp chạy tàu ở hiệu số mớn nước tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trên tàu gồm mức tiết kiệm nhiên liệu mà giải pháp này mang lại, tính khả thi trong áp dụng vào thực tế của giải pháp này, các tồn tại của các nghiên cứu. Trên cơ sở đó, bài báo đặt ra một số vấn đề cần trao đổi, nghiên cứu tiếp liên quan đến giải pháp này.

ThS. TRẦN QUỐC CHUẨN; PGS. TS. NGUYỄN KIM PHƯƠNG PGS. TS. TRẦN NGỌC TÚ; TS. NGUYỄN CHU GIANG Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Nội dung bài khoa học tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận