Nâng cấp 28 dịch vụ công trực tuyến ngành hàng không lên cấp độ 4

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/12/2020 10:27

Cục Hàng không Việt Nam vừa hoàn thành nâng cấp 28 dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4, mức cao nhất hiện nay.


Screen Shot 2020-12-17 at 9.05.56 AM
Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành hàng không

Thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020, cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, cho đến ngày 08 tháng 12 năm 2020, Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn thành cung cấp 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỉ lệ 38% trong tổng số dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hàng không.

Để đạt được kết quả như trên trong  thời gian qua, dưới sự chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, các đơn vị đã tích cực thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: rà soát để lựa chọn các thủ tục hành chính đưa lên dịch vụ công trực tuyến mang lại hiệu quả cao; tận dụng để nâng cấp, phát triển các hệ thống thông tin hiện có nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng.

Cùng với đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng tập trung triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để giảm thành phần hồ sơ phải nộp hoặc xuất trình khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến hiệu quả; khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ sơ qua mạng khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính; chỉ đạo, quán triệt đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa phải tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, khuyến khích cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính đăng ký để nộp hồ sơ trực tuyến; chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giữa các cơ quan nhà nước khi nộp trực tuyến…

Danh sách 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực hàng không được công bố trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử - Bộ Giao thông vận tải, xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận