Nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau sau năm 2025

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Hàng không 17/12/2020 10:26

Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan vừa báo cáo Bộ GTVT kế hoạch nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, đạt công suất 1 triệu khách/năm


ca-mau
Cảng hàng không Cà Mau (Ảnh: caa.gov.vn).

Theo đó, quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018, giai đoạn đến năm 2030 sẽ triển khai đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam đã xây dựng, báo cáo Bộ GTVT về kế hoạch đầu tư tại các Cảng hàng không giai đoạn 2021-2025.

Theo các kế hoạch đầu tư trên, giai đoạn 2021 - 2025 chưa thực hiện đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau. Cục Hàng không Việt Nam thống nhất với ACV sẽ nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp phát triển Cảng hàng không Cà Mau sau giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, ACV cũng đã báo cáo Bộ GTVT về vấn đề này. ACV cho biết, theo Kế hoạch đầu tư, nâng cấp phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 dự kiến sẽ nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp phát triển Cảng hàng không Cà Mau sau giai đoạn 2021 - 2025./

Ý kiến của bạn

Bình luận