Hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp đường băng Tân Sơn Nhất

Hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp đường băng Tân Sơn Nhất

Từ 14h ngày 25/4, hai đường băng 25R/07L và 25L/07L Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đủ điều kiện để đưa vào khai thác trở lại.

Hàng không