Ngành GTVT đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch COVID-19

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 11/05/2021 16:26

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch.


20200807-m05

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong những ngày vừa qua, đặc biệt liên tục xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước, thực hiện chỉ đạo của của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluzone.

Thủ trưởng các đơn vị, đơn vị theo thẩm quyền quản lý, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch COVID-19, sử dụng mã QR Code cho đơn vị mình tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn (bao gồm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cảng vụ, nhà ga, bến tàu, bến xe, phương tiện vận chuyển công cộng… ); Các đơn vị thực hiện việc in và dán hướng dẫn khai báo y tế bằng QR Code ở vị trí phù hợp tại đơn vị mình (đông người ra vào, bảo đảm kiểm soát được). Đồng thời thực hiện kiểm soát vào và ra cơ quan, đơn vị hằng ngày đối với khách đến và đi thông qua mã QR Code khi sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone.

Các cơ quan báo chí, truyền thông, website của các đơn vị chủ động, tích cực thực hiện cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện khai báo y tế bằng QR-Code.

Ý kiến của bạn

Bình luận