Ngành GTVT hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Tác giả: Phan Hà

saosaosaosaosao
11/05/2022 10:41

Bộ GTVT vừa có Công văn số 4519/BGTVT-MT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2022.


Bộ GTVT hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới - Ảnh minh họa

Bộ GTVT hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới - Ảnh minh họa

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2022, Bộ GTVT yêu cầu, từ ngày 15/5-15/6/2022, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2022.

Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng nhằm tuyên truyền cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo.

Tăng cường đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm 2022 là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” với thông điệp giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Ý kiến của bạn

Bình luận