Ngành GTVT khen thưởng tập thể, cá nhân suất sắc trong phòng chống dịch COVID-19

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 09/04/2020 09:12

Công đoàn GTVT Việt Nam đề nghị các đơn vị trong Ngành khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19.


Nhin tu xa CBNV SB Van _on trong trang phuc bao ho
Công đoàn GTVT Việt Nam đề nghị khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt vừa ký ban hành văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, hoạt động này nhằm kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ và ghi nhận những thành tích đóng góp và nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn ngành GTVT trong công tác này. Cụ thể, các đơn vị cần đẩy mạnh thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất; Đoàn kết chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng quyết tâm, đồng lòng tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện biểu dương, khen thưởng những tấm gương là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, có các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất Công đoàn ngành, Tổng liên đoàn Lao động VN khen thưởng, không đợi đến khi hết dịch mới thực hiện khen thưởng.

Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn, xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đặc biệt quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế; các tập thể, cá nhân ở địa bàn có diễn biến dịch phức tạp, có đông cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động.

Về thời gian, thủ tục, hồ sơ khen thưởng, Công đoàn GTVT Việt Nam yêu cầu thực hiện thủ tục hồ sơ đơn giản; Các đơn vị xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, trình các cấp khen thưởng. Bên cạnh đó, tổ chức tôn vinh trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, tuyên truyền tạo sự lan tỏa và đảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch.

Ý kiến của bạn

Bình luận