Ngành GTVT nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về sử dụng nước

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 05/05/2022 14:04

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.


 

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương cùng các đại biểu trồng cây ven Tỉnh lộ 38B qua huyện Thanh Miện, Hải Dương

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương cùng các đại biểu trồng cây ven Tỉnh lộ 38B qua huyện Thanh Miện, Hải Dương

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 nhằm góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 được chọn là “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Mặt khác, kêu gọi người dân cùng hành động để người dân có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

Để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, người lao động các mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Đồng thời tiến hành các hoạt động truyền thông, giáo dục phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2022 đến ngày 6/5/2022, có thể kéo dài đến Ngày Môi trường thế giới 5/6/2022 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác.

Chủ đề của Tuần lễ là quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước  và vệ sinh nông thôn

Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong việc đảm bảo cấp nước hiệu quả, vệ sinh bền vững và thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Khai thác, vận hành, quản lý công trình cấp nước và vệ sinh bền vững là phát huy hiệu quả đầu tư và chống lãng phí.

Cấp nước và vệ sinh môi trường bảo đảm an toàn, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Cộng đồng chung tay bảo vệ, giám sát số lượng và chất lượng nước.

Quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi người dân.

Tham gia sử dụng nước sạch và đóng phí sử dụng nước đầy đủ là trách nhiệm và lợi ích của gia đình và cộng đồng.

Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình.

Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận