Ngành GTVT thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2020

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
Bạn đọc 17/11/2020 10:47

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 11173/BGTVT-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020.

MC-3
Ngành GTVT thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2020

Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020” dành cho các công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; đội ngũ học sinh, sinh viên, học viên đang học tập, nghiên cứu tại trường các trường thuộc Bộ và công dân Việt Nam đủ 16 tuổi trở lên.

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát động phong trào tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải nói riêng, gồm: công tác chỉ đạo điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; công tác cải cách tài chính công và công tác hiện đại hóa hành chính. .

Hình thức thi trắc nghiệm, mỗi đề thi có 15 câu. Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải, tại địa chỉ của cuộc thi: http://cchc.mt.gov.vn/thamgiathi.php hoặc http://caicachhanhchinh.mt.gov.vn/ (người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm; thiết bị sử dụng là máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet). Phần mềm sẽ chấm  điểm tự động, kết quả được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm, thời gian hoàn thành phần thi, mã tra cứu kết quả.

Thời gian dự kiến thi diễn ra từ 08h00 ngày 06/11/2020 đến hết ngày 05/12/2020.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích 

Chi tiết thể lệ và các bước dự thi xem tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận