Ngành GTVT tỉnh Lạng Sơn tập trung phát triển giao thông nông thôn

Tác giả: Vi Hoa

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/01/2019 10:42

Chiều ngày 16/01, Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.


 

image003
Ngành GTVT tỉnh Lạng Sơn nhận Kỷ niệm chương của Bộ GTVT

Trong năm 2018, Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh được giao. Công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ, cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm là cầu Kỳ Cùng, TP. Lạng Sơn; đường Lũng Vài - Bản Pẻn, huyện Văn Lãng; hoàn thành hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương LRAMP: Đường Tân Lập - Tân Hương - Vũ Lăng (Bắc Sơn), đường Bản Chuông - Bình Chương (Đình Lập). Bên cạnh đó, Sở đã làm tốt công tác bảo trì các tuyến quốc lộ được Trung ương ủy thác và hệ thống đường tỉnh quản lý.

Ngoài ra, lĩnh vực quản lý vận tải, đào tạo sát hạch Giấy phép lái xe tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, sản lượng vận chuyển hành khách đạt 11,7 triệu lượt, tăng 6,5% so với năm 2017; vận tải hàng hóa đạt 7,7 triệu tấn, tăng 5,5%. Toàn tỉnh đã làm mới 405,8km đường bê tông xi măng…

image005
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018 

Năm 2019, Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn tập trung tập trung tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về GTVT; tiếp tục thực hiện đầu tư, đốn đốc nhà thầu thi công các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, công trình sửa chữa đường bộ đảm bảo tiến độ, chất lượng; thực hiện có hiệu quả công tác phát triển giao thông nông thôn, phấn đấu thực hiện xây dựng 350km đường; làm tốt công tác quản lý vận tải, hành lang an toàn đường bộ, ATGT; tiếp tục tham mưu dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn…

Ý kiến của bạn

Bình luận