Ngành GTVT triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 14/09/2021 07:03

Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị sớm triển khai tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động.


4-1629365777446
Ảnh minh hoạ

Theo đó, nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể ngành GTVT trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hình thành ý thức tự giác trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo Bộ GTVT đề nghị các thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động hưởng ứng tham gia cuộc thi do Thanh tra Chính phủ phát động.

Nội dung thi là kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ cũng như nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tăng hiệu quả, chất lượng thực thi công vụ.

Việc tham gia cuộc thi gắn với trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật, là kết quả xem xét đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của từng cơ quan, đơn vị; kết quả tham gia cuộc thi gửi về Thanh tra Bộ GTVT để theo dõi, tổng hợp.

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” của Thanh tra Chính phủ xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận