Ngành Hàng hải khẩn trương triển khai phòng, chống bão số 5

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/09/2020 17:26

Trước diễn biễn phức tạp của cơn bão số 5, Cục Hàng hải Việt Nam đã họp gấp và triển khai các biện pháp phòng chống bão.


Screen Shot 2020-09-17 at 5.01.23 PM
Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì cuộc họp trực tuyến.

Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn về công tác phòng chống bão số 5. Báo cáo tại cuộc họp, ông Võ Duy Thắng - Trưởng phòng An toàn An ninh hàng hải cho biết, ngày hôm qua Cục Hàng hải Việt Nam đã yêu cầu các Cảng vụ hàng hải có biện pháp đảm bảo an toàn đối với tàu SB và tàu biển, khẩn trương vào khu vực neo đậu trú bão kịp thời. Đối với tàu thuyền nằm trong khu vực tránh trú bão và vùng nước cảng biển, Trưởng phòng An toàn An ninh hàng hải yêu cầu phải bật hệ thống nhận dạng tự động AIS 24/24, thường trực VHF và đề nghị các đơn vị theo dõi sát sao hướng đi của bão để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Screen Shot 2020-09-17 at 5.01.31 PM
Ông Võ Duy Thắng - Trưởng phòng An toàn - An ninh hàng hải báo cáo tại cuộc họp.

Còn Giám đốc các Cảng vụ Hàng hải: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn… đã báo cáo cụ thể tình hình chống bão trên địa bàn. Theo đó, đơn vị đã tiến hành thống kê, rà soát, phối hợp thông báo cho tàu thuyền trong khu vực khẩn trương đến khu vực tránh bão. 

Tại cuộc họp khẩn này, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, tình hình cơn bão số 5 trên biển Đông rất khẩn cấp, yêu cầu Phòng An toàn - An ninh hàng hải, các Cảng vụ hàng hải từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, các Trung tâm: Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; Thông tin an ninh hàng hải và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chống bão, đặc biệt liên tục cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia để có cơ sở đánh giá, dự báo đường đi, tốc độ và vị trí cơn bão đổ bộ và lên phương án phòng ngừa kịp thời đối với từng khu vực. 

Cục trưởng cũng lưu ý, Phòng An toàn - An ninh hàng hải, Trung tâm Phối hợp TKCNHH, Trung tâm Thông tin An ninh hàng hải bố trí thường trực công tác phòng chống bão, tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ. Các cơ quan, đơn vị tạm hoãn các cuộc họp khác để tập trung công tác phòng chống bão số 5. Các Cảng vụ hàng hải huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành và các địa phương trong công tác ứng phó với bão; Khẩn trương điều động tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú bão an toàn.

Ngay sau cuộc họp, lãnh đạo Cục đã thành lập 03 Đoàn công tác, trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó và chỉ đạo chống bão tại các khu vực cảng biển. Theo đó, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại khu vực cảng biển Nghệ An, Hà Tĩnh; Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại khu vực cảng biển Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Việt trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại khu vực cảng biển Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.

Screen Shot 2020-09-17 at 5.00.47 PM
Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại khu vực cảng biển Nghệ An, Hà Tĩnh.

 

Screen Shot 2020-09-17 at 5.00.58 PM
Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Việt trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại khu vực cảng biển Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.

 

Screen Shot 2020-09-17 at 5.01.06 PM
Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại khu vực cảng biển Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin từ cơn bão số 5 đổ bộ, ngày 15/9, Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành Công điện số 3345/CĐ-CHHVN về áp thấp nhật đới gần biển Đông, yêu cầu các đơn vị triển khai công tác phòng chống thiên tai áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. 

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các Cảng vụ hàng hải thường xuyên theo dõi diễn biến của bão trên biển Đông để hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm của bão; chủ động sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai đã xây dựng. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực duy trì lực lượng và phương tiện để sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải bố trí người trực 24/24h theo dõi diễn biến của bão trên biển Đông; tiếp tục nhận thông tin của các đơn vị gửi về và thường xuyên báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam. Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Đài Thông tin duyên hải phát cảnh báo bão trên biển Đông cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động tránh bão.

Ý kiến của bạn

Bình luận