Ngành Y khoa, Sư phạm sẽ có điểm sàn riêng

27/01/2019 11:26

Điểm sàn của các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, ngành sư phạm sẽ do Bộ Giáo dục xác định.

sinh-vien-y-khoa-1978-1548480107
Sinh viên thực tập tại bệnh viện.

Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quyđược Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, xin ý kiến dư luận từ ngày 25/1.

Điều chỉnh lớn nhất trong dự thảo so với năm trước là bổ sung quy định Bộ Giáo dục xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Năm 2018, chỉ nhóm ngành đào tạo giáo viên có điểm sàn riêng do Bộ quy định. Còn lại, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ xác định điểm sàn. 

"Đối với ngành đào tạo giáo viên các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển", dự thảo của Bộ nêu. Việc quy định điểm sàn cho hai nhóm ngành này đã được luật hóa trong Luật Giáo dục Đại học mới (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 ).

Những ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề gồm: bác sĩ đa khoa, răng - hàm - mặt, y học cổ truyền, dược sĩ... Các ngành như kỹ thuật y sinh, quản lý y tế... không nằm trong nhóm này.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của nhóm ngành sức khỏe, theo Vụ trưởng Giáo dục Đại học - bà Nguyễn Thị Kim Phụng, sẽ được Bộ Giáo dục cùng các trường tính toán để có mức điểm tối thiểu được cả hệ thống, xã hội chấp nhận.

Ở phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, Bộ Giáo dục quy định ngưỡng đảm bảo đầu vào với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng hàm mặt, trình độ đại học là thí sinh phải tốt nghiệp THPT, có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Các ngành có chứng chỉ hành nghề còn lại xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

Với nhóm ngành sư phạm trình độ đại học là học sinh phải tốt nghiệp THPT đồng thời có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, thí sinh tốt nghiệp THPT chỉ cần học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

Trình độ cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất (ngành cao đẳng), Sư phạm Thể dục thể thao (ngành trung cấp) xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

Ý kiến của bạn

Bình luận