Nghệ An: Mưa lớn nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông chia cắt

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 26/09/2021 15:46

Mưa lớn đêm 25 và ngày 26/9 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngập sâu, ách tắc giao thông.


 

nghe an
Mưa lớn làm cho nhiều tuyến đường trên địa bàn bị chia cắt

 Theo báo cáo nhanh Sở GTVT Nghệ An, trong đêm 25 và sáng ngày 26/9 mưa lớn đã gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, cụ thể:

Hệ thống Quốc lộ:

QL 48E có  5 vị trí ngập sâu từ 0,3-1m gồm: tràn Tràn Đá Hàn Km39+400 (xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu); Tràn Khe Sân Km35+050; Tràn Khe Sân Km53+600 (Xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn); Tràn Km59+950 (Thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn); Cống  Km62+700 (xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn); cá biệt có Tràn Km61+800 (xã nghĩa bình huyện Nghĩa Đàn) nước ngập 6m. Trước đó đã có 5 điểm nước ngập sâu, nhưng đến sáng ngày 26/9 nước đã rút, các điểm ngập sâu đơn vị quản lý đã đóng đường và điều tiết giao thông từ xa.

QL 48 tại Km23+50 – Km23+300 (Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hòa): đường Ngập sâu nhất 20cm. Đơn vị quản lý đang trực chỉ dẫn trực đảm bảo ATGT. Tại Km17+100 – Km17+500 (Xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu): Nước đã rút hết giao thông thông suốt.

QL7B: Tại Tràn Trung Rê Km27+270(Xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành): Nước đã rút hết giao thông thông suốt.

Quốc Lộ 48B: có 01 vị trí ngập tại Km13+150 – Km13+350 (Xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu): đường Ngập sâu nhất 100cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực đảm bảo ATGT.

QL15: có 05 vị trí ngập: tại Tràn Lang Trà 1 Km206+900 (Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn): Ngập 50cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực đảm bảo ATGT. Tại  Tràn Khe Lộc Km239+600 (Xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) ngập 40cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực đảm bảo ATGT. Tại Tràn Nguyễn Binh Sơn Km249+215 (Xã Nghĩa Bình ,huyện Tân Kỳ) ngập 25cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực đảm bảo ATGT. Tại Tràn Khe Thần Km252+600 (Xã Nghĩa Bình ,huyện Tân Kỳ): Ngập 150cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực đảm bảo ATGT. Tại  Tràn Khe Mít Km258+200 (Xã Nghĩa Dũng ,huyện Tân Kỳ): Nước đã rút hết giao thông thông suốt. Tại Tràn Khe Lá Km259+500 (Xã Nghĩa Dũng ,huyện Tân Kỳ): Ngập 25cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực đảm bảo ATGT.

Hệ thống đường tỉnh: ĐT 534C: Tại Tràn Khe Gon Km11+350 (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) : Nước đã rút hết giao thông thông suốt. ĐT 531B: Có 04 vị trí ngập.  ĐT 544: có 01 vị trí ngập tại Km23+850 (Xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu): Ngập 0,3m. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực đảm bảo ATGT.;  ĐT 533: có 02 vị trí ngập tại Km1+100 – Km1+500 (Xã Bảo Thanh, huyện Yên Thành): đường Ngập sâu nhất 50cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực đảm bảo ATG và tại Tràn Cửa Truông Km2+450 (Xã Bảo Thanh, huyện Yên Thành): Ngập 0,3m. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực đảm bảo ATGT. ĐT 534B: có 02 vị trí ngập tại Tràn KheThần Km19+100 (xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Kỳ) nhập 0,1m nước chảy xiết Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực đảm bảo ATGT; tại Khe San Km32+200 (Xã Thanh Sơn, huyện Anh Sơn) Ngập 1,7cm.Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực đảm bảo ATGT. ĐT 534D: có 01 vị trí ngập tại Km10+500 (Xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ): Ngập 10cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực đảm bảo ATGT.

Ý kiến của bạn

Bình luận