Bộ Công an mở cao điểm đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Bộ Công an mở cao điểm đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đợt cao điểm đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ kéo dài đến hết ngày 15/5/2022, ở cả ba loại hình đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Giao thông 24h