Nghiên cứu các tiêu chuẩn hệ thống lưu trữ năng lượng điện của ô tô điện.

Diễn đàn khoa học 24/01/2022 20:46

Những năm gần đây, xe điện đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu của ngành công nghiệp ô tô, gia tăng về cả nhu cầu và sản lượng.


 

 

19a

REESS của xe điện

 

 Những năm gần đây, xe điện đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu của ngành công nghiệp ô tô, gia tăng về cả nhu cầu và sản lượng. Hệ thống lưu trữ năng lượng điện (REESS) có vai trò rất quan trọng đối với ô tô điện, là hệ thống có yêu cầu cao về an toàn. Một số nước phát triển đã xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn cho xe điện khá hoàn chỉnh nhằm kiểm soát chất lượng xe, linh kiện, trong đó có REESS. Tại Việt Nam, các yêu cầu kỹ thuật của ô tô điện quy định tại quy chuẩn về an toàn kỹ thuật của ô tô và các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. Bài báo giới thiệu các tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm an toàn đối với REESS của ô tô điện, so sánh các phép thử của các tiêu chuẩn, nghiên cứu bản chất của phép thử làm cơ sở xây dựng quy chuẩn về REESS của ô tô điện tại Việt Nam.

Tạp chí GTVT xin giới thiệu công trình nghiên cứu của TS. ĐẶNG VIỆT HÀ, Cục Đăng kiểm Việt Nam
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận