Nghiên cứu chế tạo máy hàn áp lực từ các thiết bị có sẵn để phục vụ giảng dạy nghề Hàn tại Trường Cao đẳng VMU

Diễn đàn khoa học 30/09/2021 09:32

Bài báo giới thiệu về một máy hàn được chế tạo từ các thiết bị vật tư có sẵn để phục vụ giảng dạy nghề Hàn tại Trường Cao đẳng VMU.


 

ThS. NGUYỄN QUỐC VIỆT
Trường Cao đẳng VMU - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled

Mạch điều khiển

 

TÓM TẮT: Bài báo giới thiệu về một máy hàn được chế tạo từ các thiết bị vật tư có sẵn để phục vụ giảng dạy nghề Hàn tại Trường Cao đẳng VMU. Máy hàn đã được hàn thử nghiệm với hai mẫu hàn là thép và inox với đường kính dây từ 1 - 3 mm. Kết quả thử nghiệm cho thấy, máy hàn rất phù hợp để hàn cả hai loại vật liệu trên với kích thước tương ứng. Quá trình thử nghiệm cũng chứng minh rằng thép cần dòng hàn cao hơn inox.
TỪ KHÓA: Máy hàn, thiết bị có sẵn, thép, inox.
ABSTRACT: This paper introduced a welding machine made from existing components for training purpose at VMU colleges. This machine was experimented with steel and inox in diameter from 1 - 3 mm. The results showed that this machine are suitable for these materials corresponding the presented diameter. The findings also proved the higher welding current of steel than Inox.
KEYWORDS: Welding machine, existing components, steel, inox.
Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận