Nghiên cứu công tác phân tích biểu đồ chạy tàu tuyến đường sắt đô thị

Diễn đàn khoa học 10/06/2021 10:08

Biểu đồ chạy tàu đường sắt đô thị là bản kế hoạch tổng hợp sử dụng trong quá trình vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị.


 

TS. LÊ THU SAO
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
TS. NGUYỄN TIẾN QUÝ
Trường Đại học Giao thông vận tải
TS. HỒ ÁNH SÁNG
Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Giao thông vận tải)

đường sứt cát linh
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông sắp đưa vào sử dung

 Bài báo nghiên cứu về biểu đồ chạy tàu đường sắt đô thị, cách xác định các chỉ tiêu số lượng và chất lượng cùng công tác phân tích biểu đồ chạy tàu đường sắt đô thị.


Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận