Nghiên cứu đặc trưng đầm nén mặt đường bê tông nhựa sma (Stone Mastic Asphalt)

Diễn đàn khoa học 26/07/2021 14:49

Bài báo đi sâu nghiên cứu các đặc trưng đầm nén của mẫu bê tông nhựa SMA (BTN) mặt đường ô tô thông qua thí nghiệm các tổ mẫu trong phòng thí nghiệm.


 

18

 Thiết bị đầm xoay SYD-XY150 đầm nén mẫu BTN SMA

 

Bài báo đi sâu nghiên cứu các đặc trưng đầm nén của mẫu bê tông nhựa SMA (BTN) mặt đường ô tô thông qua thí nghiệm các tổ mẫu trong phòng thí nghiệm. Kết quả xử lý và phân tích số liệu đã làm rõ được quan hệ giữa độ chặt và số lần đầm nén của mẫu từ đường cong đầm nén vật liệu; chỉ ra được tốc độ đầm nén, hệ số hằn lún của mẫu BTN SMA lớn hơn so với mẫu BTN thông thường nhưng ngược lại quá trình đầm nén tiêu hao công đầm nén lớn hơn. Kết quả nghiên cứu của bài báo là cơ sở khoa học để đề xuất số lần đầm nén, tốc độ đầm nén cũng như thiết bị đầm nén khi thi công lớp mặt BTN SMA cho đường ô tô.
Công trình nghiên cứu của TS. PHẠM ĐỨC PHONGHọc viện Kỹ thuật Quân sự

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận