Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác truyền thông của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. Hồ Chí Minh

Diễn đàn khoa học 24/03/2021 15:25

Thông qua những vấn đề lý luận về truyền thông quảng bá thương hiệu và thực trạng công tác truyền thông của Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh (viết tắt là Phân hiệu)


 

ThS. ĐẶNG VĂN ƠN; ThS. NGUYỄN VĂN QUẢNG
Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải

DT

Tờ giới thiệu tuyển sinh của Phân hiệu năm 2020

 

Thông qua những vấn đề lý luận về truyền thông quảng bá thương hiệu và thực trạng công tác truyền thông của Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh (viết tắt là Phân hiệu), bài báo đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác truyền thông của Phân hiệu trong thời gian tới, đó là: Làm truyền thông bằng cách nâng tầm chất lượng giáo dục; xây dựng bộ phận truyền thông chuyên biệt; sử dụng các công cụ digital marketing; lan truyền những thông tin review tốt; thúc đẩy hoạt động PR trực tuyến.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận