Nghiên cứu phương án đầu tư QL12C qua Hà Tĩnh bằng vốn địa phương

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 25/07/2022 13:56

Tuyến QL12C dài khoảng 90km, quy mô quy hoạch là đường cấp III, 2 - 4 làn xe.


 

Một đoạn tuyến QL12C qua Hà Tĩnh đang khai thác

Một đoạn tuyến QL12C qua Hà Tĩnh đang khai thác

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư mở rộng và nâng cấp tuyến đường QL12C Việt Nam - Lào (đoạn qua các xã Kỳ Tân, Lâm Hợp, Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) và QL8A (đoạn qua Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn).

Bộ GTVT cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng QL12C đoạn Vũng Áng - đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến QL12C có điểm đầu tại cảng Vũng Áng, điểm cuối kết nối với đường Hồ Chí Minh, chiều dài khoảng 90km, quy mô quy hoạch là đường cấp III, 2 - 4 làn xe. Tuyến QL12C đang khai thác với quy mô đường cấp III, 2 làn xe.

Theo Bộ GTVT, nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bố trí cho Bộ GTVT hạn chế, chỉ tập trung ưu tiên đầu tư hoàn thành các dự án chuyển tiếp, các dự án đường bộ cao tốc nên Bộ GTVT chưa thể thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng QL12C trong giai đoạn 2021 - 2025 (trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Bộ GTVT đã cân đối 23.621 tỷ đồng  để thực hiện các các dự án).

Hiện tại, một số nhà tài trợ nước ngoài (ADB, WB...) dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu tài trợ đầu tư nâng cấp một số tuyến quốc lộ, Bộ GTVT đang rà soát một số tuyến quốc lộ có nhu cầu cấp thiết cần nâng cấp, mở rộng để làm việc với các nhà tài trợ, trong đó có tuyến QL12C đoạn từ Vũng Áng đến đường Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, hiện nay, dự án mới đang ở giai đoạn xác lập chủ trương, chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Bộ GTVT nên chưa thể xác định được thời điểm, quy mô đầu tư các tuyến đường. Trường hợp thống nhất được với nhà tài trợ triển khai đầu tư tuyến QL12C, Bộ GTVT sẽ phối hợp với địa phương để xác định phạm vi, quy mô đầu tư tuyến đường phù hợp với nhu cầu vận tải, nguồn lực.

Tại Thông báo 201 ngày 11/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có nội dung Tỉnh căn cứ sự cần thiết của dự án, khả năng cân đối ngân sách địa phương để đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án và triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường từ nguồn ngân sách địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hà Tĩnh và các bộ, cơ quan liên quan hoàn chỉnh các thủ tục để tỉnh tiếp nhận quản lý khai thác tuyến, thực hiện đầu tư dự án từ nguồn ngân sách địa phương.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp QL8, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, QL8 có điểm đầu tại đường ven biển, điểm cuối tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) dài khoảng 115 km, quy mô quy hoạch là đường cấp III-IV, 2-4 làn xe.

Trong thời gian qua, Bộ GTVT đã triển khai đầu tư các dự án nâng cấp, mở rộng QL8, gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL8A đoạn Km0- Km37, tỉnh Hà Tĩnh được khởi công từ năm 2010, đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2016; Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng QL8A đoạn nối QL1 cũ với QL1 mới, tỉnh Hà Tĩnh được khởi công từ năm 2017, đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2019,…

Về đề nghị nâng cấp, mở rộng QL8 đoạn qua thị trấn Phố Châu, Bộ GTVT cho biết, đây là đoạn tuyến mới được Bộ GTVT hoàn thành năm 2016 trong dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL8A đoạn Km0-Km37+00, tỉnh Hà Tĩnh và hiện đang khai thác bình thường.

“Do nguồn ngân sách được giao cho Bộ GTVT hết sức hạn hẹp, cần tập trung cho việc hoàn thành toàn bộ đoạn Km37+00 - Km85+300 đang thực hiện dở dang nên không thể xem xét bố trí cho đầu tư đoạn tuyến ngoài phạm vi dự án”, Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận