Nghiên cứu sức ảnh hưởng của việc bố trí miếng ghép lên nội lực xuất hiện trong kết cấu vỏ hầm thi công theo công nghệ TBM

08/05/2013 09:19

Tóm tắt: Bài báo này trình bày phương pháp tính toán và kết quả khảo sát nội lực của kết cấu vỏ hầm được thi công theo công nghệ Tunneling Boring Machine (TBM). Bài toán được giải theo mô hình tách kết cấu ra khỏi môi trường, thừa nhận giả thiết Jassen trong việc mô tả liên kết giữa các miếng ghép. Phương pháp tính lựa chọn là phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH). Abstract: This paper presents the caculation method and the result of monitoring the inner forces in tunnel structure had constructed by tunnel boring machine (TBM). Using the embeded model to solve this problem with Jassen joint. The finite element method (FEM) is selected.


ThS. VŨ NGỌC ANH
Học viện Kỹ thuật quân sự

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 4/2013

 

Ý kiến của bạn

Bình luận