Nghiên cứu, thiết kế cánh tay giả cho người khuyết tật theo chỉ số nhân trắc học cánh tay

Diễn đàn khoa học 29/04/2021 10:55

Ở các nước có thu nhập trung bình và thấp, một số lượng không nhỏ người khuyết tật tay có nhu cầu sử dụng tay giả với giá thành phải chăng.


 

KS. NGUYỄN NGỌC BÌNH; ThS. TẠ ĐỨC HẢI
Học viện Kỹ thuật Quân sự
ThS. NGUYỄN VĂN VƯỢNG
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

nguen ngoc binh-1
 

 

TÓM TẮT: Ở các nước có thu nhập trung bình và thấp, một số lượng không nhỏ người khuyết tật tay có nhu cầu sử dụng tay giả với giá thành phải chăng. Đối với những người có nguồn thu nhập chính từ lao động thủ công giản đơn, thiếu cánh tay giả thường dẫn đến giảm đáng kể năng suất lao động và chất lượng cuộc sống. Việc thiết kế cánh tay giả khá phức tạp do các chỉ số nhân trắc học cánh tay của mỗi người khác nhau. Ví dụ, những người cùng chiều cao, cân nặng nhưng chiều dài khuỷu tay và cánh tay là khác nhau. Bài báo trình bày một cách tiếp cận mới trong thiết kế, chế tạo cánh tay giả sử dụng công nghệ in 3D dựa trên các chỉ số nhân trắc học cánh tay của từng đối tượng cụ thể. Đặc biệt, cánh tay giả in 3D được dẫn động bằng chuyển động cơ thể có khả năng cầm nắm vật thể nhẹ có thể hỗ trợ người khuyết tật trong các sinh hoạt cơ bản.
TỪ KHÓA: Cánh tay giả, nhân trắc học cánh tay, công nghệ in 3D.
ABSTRACT: In lower-middle income countries, birth defects and accidents have left many residents in need of a prosthetic device. For many whose primary source of income is derived from manual labor, lack of an appropriate prosthetic device often results in decreased productivity and lower quality of life. Advancements in 3D-printing technology offer the possibility of designing, printing, and fitting prosthetic hands devices at very low-cost to low income people. This article describes a new approach to designing 3D printed body-powered prosthetic hands for the disabled based on arm anthropometric.
KEYWWORD: Body-powered prosthetic hand, arm anthropometric, 3D printing.
Nội dugn xem tại đây

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận