Nghiên cứu thiết kế máy biến áp điện kéo hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị

Diễn đàn khoa học 24/03/2021 14:53

Trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị (ĐSĐT) sử dụng loại máy biến áp dành riêng cho sức kéo đoàn tàu.


 

ThS. HỒ MẠNH TIẾN; TS. ĐẶNG VIỆT PHÚC; ThS. NGUYỄN ĐỨC KHƯƠNG
Trường Đại học Giao thông vận tải

DT

Sơ đồ nguyên lý hệ thống cung cấp điện kéo ĐSĐT

 

Trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị (ĐSĐT) sử dụng loại máy biến áp dành riêng cho sức kéo đoàn tàu. Máy biến áp điện kéo cấu tạo 3 pha 3 cuộn dây, trong đó có 2 dây quấn thứ cấp có cấp điện áp lệch pha nhau 1 góc 300. Bài báo tập trung nghiên cứu vấn đề thiết kế máy biến áp dành cho sức kéo sử dụng trong hệ thống cung cấp điện ĐSĐT. Nhóm tác giả thực hiện tính toán thiết kế máy biến áp điện kéo công suất 1600 kVA, điện áp 22kV/0,585kV/0,585 kV. Xây dựng mô phỏng trên phần mềm Ansys Maxwell đưa ra các thông số điện áp của máy biến áp điện kéo. Kết quả mô phỏng cho thấy, các kết quả tính toán trong thiết kế đều phù hợp.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận