Nghiên cứu thiết kế Rectenna cho hệ thống truyền dẫn điện không dây

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:21

Bài báo trình bày nghiên cứu hệ thống truyền dẫn điện không dây Rektenna với ăng-ten được thiết kế phù hợp.


 

PGS. TS. ĐÀO MINH QUÂN; ThS. LƯU QUANG HƯNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled

Năng lượng điện trong không khí

 

TÓM TẮT: Bài báo trình bày nghiên cứu hệ thống truyền dẫn điện không dây Rektenna với ăng-ten được thiết kế phù hợp. Dạng bức xạ thu được gần như hình tròn khi sử dụng ba ăng-ten Kharchenko lắp trên ba mặt của lăng trụ tam giác đều. Thiết bị sẽ nhận được tín hiệu từ bất cứ hướng nào và chuyển đổi các sóng điện từ thành dòng điện thông qua các điốt. Các bộ chia điện Microstrip sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho ăng-ten.
TỪ KHÓA: Ăng-ten, rektenna, bộ chia microstrip, diode, Kharchenko.
ABSTRACT: This article presented research on the Rektenna wireless electrical transmission system with a properly designed antenna. The radiation pattern was obtained almost circular when using three Kharchenko antennas mounted on three sides of an equilateral prism. The device receives signals from any direction and converts the electromagnetic waves into electric current through the diodes. Microstrip splitters will be used to power the antenna.
KEYWORDS: Antenna, rektenna, microstrip splitter, diode, Kharchenko.
Nội dung xem tại đây

 Ý kiến của bạn

Bình luận