Nghiên cứu tỉ lệ hợp lý giữa chiều dày và kích thước tấm bê tông xi măng mặt đường chịu ứng suất nhiệt trong điều kiện khí hậu miền Bắc có tính đến sự suy giảm của nền đường trong quá trình khai thác

19/05/2017 06:37

Trong nội dung bài báo, tác giả đi vào phân tích sự tác động của môi trường đến tấm để tìm ra sự biến thiên ứng suất nhiệt trong tấm dưới ảnh hưởng của nền dưới tấm, chiều dài tấm, chiều dày tấm để từ đó tìm ra tỉ lệ h/l hợp lý trong điều kiện nhiệt độ miền Bắc nước ta.

12. Nguyen Duy Dong-xog_Page_1
12. Nguyen Duy Dong-xog_Page_2
12. Nguyen Duy Dong-xog_Page_3

 

12. Nguyen Duy Dong-xog_Page_4

 

12. Nguyen Duy Dong-xog_Page_5

 

12. Nguyen Duy Dong-xog_Page_6

 

12. Nguyen Duy Dong-xog_Page_7
Ý kiến của bạn

Bình luận