Nghiên cứu xác định độ đàn hồi hướng kính của lốp ô tô bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:24

Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu xác định độ đàn hồi hướng kính của của lốp ô tô bằng phương pháp phần tử hữu hạn.


 

PGS. TS. NGUYỄN THÀNH CÔNG
Trường Đại học Giao thông vận tải
ThS. NGUYỄN VĂN HIỆP
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Untitled

Cấu tạo lốp ô tô

 

TÓM TẮT: Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu xác định độ đàn hồi hướng kính của của lốp ô tô bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Sử dụng phần mềm mô phỏng số Ansys tính toán mức độ biến dạng của lốp có kí hiệu 195/65R15 88H chịu các mức áp suất khác nhau ở chế độ tải trọng tĩnh, từ đó xác định độ cứng của lốp. Kết quả cho thấy độ cứng của lốp phụ thuộc vào áp suất lốp. Phương pháp này giúp xác định được đặc tính làm việc của lốp, đồng thời giúp giảm thời gian công sức cũng như chi phí trong quá trình thiết kế.
TỪ KHÓA: Lốp ô tô, phần tử hữu hạn, tính toán bền, độ cứng lốp, phần mềm Ansys.
ABSTRACT: This article presents a research on determination of tire vertical stiffness of automobile based on Finite Elements Method. The deformation grade of 195/65R15 88H tire is determined using ANSYS software under different pressure levels at static load, to caculate the vertical stiffness of automotive tires. The results show that the vertical stiffness of the tire depends on the tire pressure. This method helped to determine performance characteristics tires and improved quality and decreased time to design.
KEYWORDS: Automotive tires, finite elements, calculation of durability, tire stiffness, ansys software.
Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận