Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển cho lò sấy máy điện

Diễn đàn khoa học 25/08/2021 14:58

Bài báo giới thiệu hệ thống điều khiển cho lò sấy máy điện phục vụ công tác đào tạo kỹ sư thực hành ngành điện.


 

TS. ĐỒNG XUÂN THÌN
Trường Cao đẳng VMU - Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled
Mạch điều khiển

 

TÓM TẮT: Bài báo giới thiệu hệ thống điều khiển cho lò sấy máy điện phục vụ công tác đào tạo kỹ sư thực hành ngành điện. Hệ thống hoạt động ở hai chế độ bằng tay và tự động. Hệ động lực sử dụng điện áp xoay chiều 3 pha 380 V. Hệ giám sát và điều khiển tự động sử dụng vi điều khiển PIC 18F458. Nhiệt độ sấy tối đa cho phép là 1000C. Tín hiệu nhiệt độ của lò sấy được lấy thông qua IC cảm biến nhiệt độ LM35. Trong chế độ tự động, có 4 chế độ được thiết lập thông số thời gian và nhiệt độ sấy cố định cho những người vận hành. Nếu người vận hành có kiến thức chuyên sâu về sấy máy điện thì có thể tự chọn thời gian và nhiệt độ sấy thông qua hai biến trở điều chỉnh. Ở chế độ tự động, các thông số cài đặt về thời gian và nhiệt độ của lò luôn được hiển thị trên màn hình LCD 16x2. Thông số về nhiệt độ thực và thời gian sấy còn lại cũng được giám sát trên màn hình này. Ở chế độ bằng tay, nhiệt độ của lò sấy cũng có thể được hiển thị trên màn hình LCD.
TỪ KHÓA: Hệ thống sấy, máy điện, giám sát nhiệt độ, PIC 18F458.
ABSTRACT: This paper introduced a control system for electrical machines used to train for electrical engineering. System operates in manual and automatic modes. Microcontroller PIC 18F458 was employed to control this system in automatic mode. The maximum heating temperature is 100 degrees. The real temperature signal of system was collected by temperature sensor LM35. In automatic opearating mode, there are four fixed modes and one flexible setting mode. The maker can set temperature and time for heating by two varistors. The setting and real parameters are always showed on the liquid crystal display 16x2.
KEYWORDS: Heating system, electrical machine, temperature monitoring, PIC 18F458.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận