Nghiên cứu xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá đặc tính thay đổi tốc độ tàu biển

Diễn đàn khoa học 13/01/2022 17:36

Trong quá trình hành hải, tốc độ tàu luôn thay đổi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: sóng, gió, dòng chảy, vòng quay chân vịt (rpm), mớn nước (draft) và hiệu số mớn nước (trim) của tàu.


 

ThS. NCS. ĐẶNG QUANG VIỆT; TS. NGUYỄN THANH SƠN
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

16

 Giao diện chính phần mềm ghi nhận và phân tích tốc độ tàu biểnBảng 2.1. Mẫu bảng ghi lại tốc độ tàu trong điều kiện cụ thể

 

Trong quá trình hành hải, tốc độ tàu luôn thay đổi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: sóng, gió, dòng chảy, vòng quay chân vịt (rpm), mớn nước (draft) và hiệu số mớn nước (trim) của tàu.

Việc theo dõi, đánh giá đặc tính thay đổi tốc độ tàu trong mỗi điều kiện hành hải nhất định sẽ giúp sỹ quan hàng hải đưa ra những phương án tối ưu cho hoạt động và an toàn của tàu trong suốt thời gian hành trình. Dựa trên phương pháp bình phương trung bình nhỏ nhất cùng ngôn ngữ lập trình Visual Basic 2010, nhóm nghiên cứu xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá đặc tính chuyển động (đặc tính thay đổi tốc độ) tàu biển phục vụ xây dựng thành công Hệ thống Hỗ trợ hàng hải tối ưu hoạt động tàu, góp phần nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính cho đội tàu biển Việt Nam.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận