Nghiên cứu xây dựng tương quan vận tốc gió trong đô thị cho TP. Đà Nẵng phục vụ cảnh báo giao thông

Diễn đàn khoa học 16/12/2020 10:29

Vấn đề nắm bắt được vận tốc gió và hướng gió trong đô thị là rất quan trọng cho việc cảnh báo giao thông đường bộ cũng như tàu du lịch trên sông Hàn trong điều kiện gió mạnh.


 

TS. VÕ DUY HÙNG
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
KS. VÕ DUY PHÚC ĐẠT
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng

DT

Sơ đồ nguyên lý tổng thể hệ thống dự báo tốc độ gió

 

Vấn đề nắm bắt được vận tốc gió và hướng gió trong đô thị là rất quan trọng cho việc cảnh báo giao thông đường bộ cũng như tàu du lịch trên sông Hàn trong điều kiện gió mạnh. Do đó, nghiên cứu tập trung giải quyết vấn đề dự báo vận tốc gió trong đô thị. Sau khi xác định hệ số nhám địa hình thực tế cho các địa điểm tính toán thuộc TP. Đà Nẵng, độ tương quan vận tốc gió giữa các vị trí sẽ được thiết lập. Cuối cùng, hệ thống đo đạc, truyền dẫn vận tốc gió và hướng gió phục vụ cảnh báo giao thông sẽ được thiết kế chi tiết.

Nội dung xem tại đây

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận