Ngồi ghế nào trên ô tô khách êm dịu nhất?

Diễn đàn khoa học 28/08/2021 06:30

Độ êm dịu là thông số quan trọng đánh giá chất lượng và tính tiện nghi của ô tô khách. Vậy ngồi ghế nào trên xe khách sẽ ổn dịu nhất?


 

Untitled

Bố trí ghế ngồi trong khoang khách

TÓM TẮT: Độ êm dịu là thông số quan trọng đánh giá chất lượng và tính tiện nghi của ô tô khách. Độ êm dịu phụ thuộc vào điều kiện vận hành của xe như vận tốc, loại đường và cần được đánh giá tại mỗi vị trí ghế ngồi. Bài báo nghiên cứu đánh giá độ êm dịu tại mỗi vị trí ghế ngồi của ô tô khách theo tiêu chí gia tốc bình phương trung bình (arms) và lượng dao động tới hạn (eVDV) dưới ảnh hưởng của vận tốc xe. Mô hình phẳng 14 bậc tự do với đường ngẫu nhiên loại C được sử dụng để khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở vận tốc 20 km/h hàng ghế thứ 4 êm dịu nhất và khi vận tốc tăng, vị trí êm dịu nhất thuộc về các hàng ghế thứ 5, 6, 7.

TỪ KHÓA: Độ êm dịu, ô tô khách, vị trí ghế ngồi.
ABSTRACT: Ride comfort is an important specification to evaluating the quality and comfort of bus. Ride comfort depends on operating conditions of vehicle such as velocity and road surfaces, and it should be assessed at each seating position. This research paper evaluates the ride comfort on each seating position of bus according to the root mean square acceleration (arms) and estimated vibration dose value (eVDV) under the effect of vehicle velocity. A half model with 14 degrees of freedom with random road type C is used for the survey. Research results show that the 4th row seating positions are the most comfortable at 20 km/h and when the velocity increases, the most comfortable position belongs to the 5th, 6th, 7th row seats.
KEYWORDS: Ride comfort, bus, seating position.

Công trình nghiên cứu khoa học của TS. Đặng Việt Hà, Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận