Nhà nước chỉ định giá dịch vụ đối với đường độc đạo

Doanh nghiệp 01/10/2015 07:34

Nhà nước sẽ chỉ định giá dịch vụ đối với đường độc đạo. Những tuyến đường song song sẽ thực hiện theo cơ chế giá thị trường.

 

Phí sử dụng đường bộ sẽ được chuyển sang cơ chế gi
Phí sử dụng đường bộ sẽ được chuyển sang cơ chế giá. 

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đang lấy ý kiến dự thảo Danh mục các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá. Theo đó, dự kiến có 35 loại phí sẽ được chuyển sang cơ chế giá như viện phí, học phí, thủy lợi phí, phí sử dụng nước…

Trong đó, phí sử dụng đường bộ sẽ được chuyển sang cơ chế giá với tên gọi “giá sử dụng dịch vụ đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức đối tác công tư”.

Nhà nước chỉ định giá đối với đường độc đạo. Trong trường hợp này, Bộ Giao thông Vận tải định giá đối với quốc lộ, đường cao tốc, còn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định đối với đường do địa phương quản lý. Những tuyến đường song song sẽ thực hiện theo cơ chế giá thị trường. Các đơn vị chỉ phải kê khai giá với Bộ Giao thông Vận tải hoặc địa phương theo phân cấp.

Ý kiến của bạn

Bình luận