Những hình ảnh khó phai của thanh niên ngành GTVT

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 08/08/2022 17:31

Tuổi trẻ GTVT góp sức xây dựng các chiến lược, quy hoạch ngành GTVT, dốc sức tình nguyện vì cộng đồng, đoàn kết lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho đất nước.


Ý kiến của bạn

Bình luận