Những kết quả nổi bật của ngành GTVT thực hiện 6 tháng đầu năm 2021

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
01/07/2021 14:45

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành GTVT, hầu hết các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2021 của Ngành đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.


img-bgt-2021-z2485396678988-32ddca7f56fd901054e0fb
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Đoàn công tác của Bộ GTVT kiểm tra tiến độ triển khai Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Ảnh Quang Minh)

Chú trọng đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Bộ GTVT là một trong những bộ, ngành đầu tiên trong cả nước hoàn thiện quy hoạch ngành quốc gia. Bộ đã trình Hội đồng Thẩm định nhà nước dự thảo 05 đề án quy hoạch quốc gia chuyên ngành GTVT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với tiêu chí đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia, dự án quy mô lớn, kết nối liên vùng và khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã rà soát, hoàn thiện kế hoạch và phương án dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để báo cáo trên hệ thống quản lý đầu tư công quốc gia. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đang tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Hiện nay, Bộ GTVT đang triển khai 61 công trình, dự án. Trong đó có 19 công trình, dự án trọng điểm bao gồm: 06 dự án đang chuẩn bị triển khai; 10 dự án đang triển khai thi công; 03 dự án đã và đang nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Trong 6 tháng đầu năm, đã hoàn thành đưa vào khai thác 04 công trình, dự án'; hoàn tất công tác chuẩn bị và khởi công 07 công trình, dự án (có 05 công trình, dự án trọng điểm). Bên cạnh đó, Bộ đã tích cực tham mưu Chính phủ, Thủ tướng chính phủ tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các công trình, dự án, nhất là công tác GPMB, nguồn cung ứng vật liệu... Lãnh đạo Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng dự án, ban hành tiêu chí đánh giá, xếp hạng năng lực các chủ đầu tư/ban QLDA.

Từ đầu năm đến nay, Bộ đã phê duyệt quyết toán được 16/21 dự án, hạng mục công trình, giá trị 6.152 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch của 6 tháng đầu năm 2021. Đến hết tháng 6 năm 2021, dự kiến lũy kế giải ngân được 17.311 tỷ đồng, đạt 40,8% tổng số kế hoạch và đạt 40,3% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó: 16.094 tỷ đồng vốn trong nước, đạt 42,7% và 1.217 tỷ đồng vốn nước ngoài, đạt 25,6%); kết quả giải ngân tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2020 (34,1%) và vượt kế hoạch đăng ký đến tháng 6/2021 khoảng 1.400 tỷ đồng. So với tỷ lệ giải ngân bình quân chung khối các bộ, ngành trung ương đến hết tháng 6/2021 theo ước tính của Bộ Tài chính là 26,25% (trong đó: vốn trong nước 27,84%, vốn nước ngoài 12,04%).

ck123

Nâng cao công tác quản lý vận tải và dịch vụ vận tải, đảm bảo trật tự ATGT

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng về tổng thể, ngành GTVT tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu vận tải của toàn xã hội trong tình hình mới. Bộ đã chỉ đạo, ban hành nhiều giải pháp nâng cao hoạt động vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đã thực hiện cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 117 tuyến vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, đồng thời tiếp tục thực hiện cập nhật, bổ sung hành trình, lưu lượng vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2030. Đã triển khai kịp thời các giải pháp về quản lý vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, đề xuất chính sách, giải pháp hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-1926.

Sản lượng vận tải hành khách tháng 6/2021 ước đạt 235,5 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 13,2% so với tháng 5 năm 2021; Lũy kế 6 tháng ước đạt 1.813,5 triệu lượt khách, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2020. Luân chuyển hành khách tháng 6 tước đạt 10,4 tỷ HKkm, giảm 13,5% so với tháng 5 năm 2021; lũy kế 6 tháng tước đạt 78,8 tỷ HK.km giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2020. .

Sản lượng vận tải hàng hóa tháng 6/2021 ước đạt 153,8 triệu tấn vận chuyển, tăng 2,3% so với tháng 5/2021; Lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 903,5 triệu tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2020. Luân chuyển hàng hóa tháng 6 ước đạt 31,1 tỷ tấn.km, tăng 0,9% so với tháng 5/2021; Lũy kế 6 tháng ước đạt 177,9 tỷ tấn.km tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ cũng đã phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Năm ATGT 2021 với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Các lực lượng của ngành GTVT thường xuyên kiểm tra hiện trường khắc phục ngay các hư hỏng, xử lý điểm đen, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vật tư dự phòng, các phương án phân luống tổ chức giao thông, duy trì chế độ thường trực, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trước và trong mùa mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông, trong 06 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra 6.345 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.200 người, bị thương 4.475 người. So với 06 tháng đầu năm 2020, số vụ TNGT giảm 582 vụ (giảm 8,4%), số người chết giảm 89 người (giảm 2,71%), số người bị thương giảm 570 người (giảm 11,30%). Riêng tháng 6 năm 2021: toàn quốc xảy ra 825 vụ tai nạn giao thông, làm chết 436 người, bị thương 528 người. So với cùng kỳ của năm 2020, số vụ TNGT giảm 310 vụ (giảm 27,31%), số người chết giảm 53 người (giảm 10,84%), số người bị thương giảm 343 người (giảm 39,38%).

Ý kiến của bạn

Bình luận