Những loại ô tô chạy diesel nào bị áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới?

Tác giả: Cafebiz

saosaosaosaosao
Ứng dụng 29/03/2017 06:11

Bộ Giao thông vận tải cho biết đang dự tính khoanh vùng đối tượng, số lượng phương tiện sử dụng nhiên liệu diezen tồn đọng đến 31/3/2017

3348_khi-thai-1489197708578_zasr
Ảnh minh họa.

Liên quan đến những bất cập trong việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 trên các mẫu ô tô chạy nhiên liệu diesel, Bộ Giao thông vận tải cho biết, trong các năm qua Bộ GTVT đã kiểm soát theo lộ trình mức phát thải của mô tô, ô tô đều đáp ứng tiêu chuẩn mức  Euro 2.

Từ ngày 01/01/2017 đến nay,  Bộ GTVT đã áp dụng kiểm tra, chứng nhận, làm thủ tục đăng kiểm theo tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 đối với ô tô; mức Euro 3 đối với xe mô tô hai bánh theo đúng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện nghiêm Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg để bảo đảm môi trường; không vì lợi ích của một số ngành, lĩnh vực mà bỏ qua vấn đề môi trường.

Theo thông báo kết luận số 126/TB-VPCP ngày 10/03/2017 của Văn phòng Chính phủ: “Giữ nguyên Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg; Riêng đối với ô tô chạy bằng nhiên liệu diezen cho phép thực hiện đến 31/12/2017 và giao Bộ GTVT đề xuất phương án”.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã rà soát các căn cứ pháp lý để có đề xuất phương án áp dụng đối với ô tô chạy bằng nhiên liệu diezen, đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật. Theo đó có các trường hợp sau:

Một là, theo Điều 12 của  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để sửa đổi, bổ sung một phần quyết định Quyết định 49/2011/QĐ-TTg thì cần ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung.

Hai là, trường hợp giữ nguyên Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg và để tháo gỡ tồn tại, vướng mắc cho doanh nghiệp theo đề xuất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA), giải pháp là cần có văn bản xử lý tình huống để áp dụng đối với các đối tượng cụ thể.

Với phương án này, Bộ GTVT đã dự tính khoanh vùng đối tượng, số lượng phương tiện sử dụng nhiên liệu diezen tồn đọng đến 31/3/2017 (chẳng hạn loại xe có các căn cứ pháp lý để xác định được đưa về cửa khẩu, cảng... đến hết ngày 31/3/2017) để báo cáo Thủ tướng xem xét, giải quyết.

Các đối tượng khác,  báo cáo Thủ tướng xem xét phương án giải quyết phù hợp thực tế. Mục tiêu là vừa giải quyết các trường hợp tồn đọng và đảm bảo từ 1/1/2018 tất cả các loại ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4.

Về thủ tục kiểm tra chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với số lượng ô tô này, Bộ GTVT đã đề xuất cho thực hiện đến hết 31/12/2017 để doanh nghiệp có thời gian sản xuất, lắp ráp và có kế hoạch thích ứng, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg đang có hiệu lực thực hiện (và chưa có văn bản nào sửa đổi, bổ sung). Vì vậy, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp  (doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, nhập khẩu ô tô và doanh nghiệp cung ứng xăng dầu) đều có trách nhiệm tuân thủ, thực hiện theo quyết định.

Bộ GTVT đang thực hiện đúng lộ trình về kiểm soát khí thải được quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng. Các Bộ, ngành và doanh nghiệp đều có trách nhiệm giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Đối với trường hợp phương tiện sử dụng nhiên liệu diezen, khi có phương án giải quyết cụ thể, Bộ GTVT sẽ khẩn trương triển khai, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận