Nóng: Tăng giá đăng kiểm từ ngày 8/10

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/08/2022 14:33

Từ 8/10, theo quy định của Bộ Tài chính, giá dịch vụ đăng kiểm từ xe ô tô con, xe khách, xe tải đều tăng 10.000 đồng/xe.

Tăng giá đăng kiểm các loại xe ô tô từ 8/10 - Ảnh 1.

Từ 8/10/2022, giá đăng kiểm xe ô tô tăng thêm 10.000 đồng/xe, nhưng từ 1/8/2022 mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm giảm 10.000 đồng/xe, nên tổng chi phí đăng kiểm xe không đổi.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016 quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới. Thông tư bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 8/10/2022.

Trong đó, thông tư mới quy định biểu giá dịch vụ đăng kiểm xe ô tô các loại được điều chỉnh tăng 10.000 đồng/xe so với hiện nay. Chẳng hạn, giá kiểm định xe ô tô dưới 10 chỗ sẽ có mức 250.000 đồng/xe; xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở 7-20 tấn có mức 360.000 đồng/xe….

Giá dịch vụ kiểm định được quy định tại thông tư mới đã gồm thuế giá trị gia tăng (mức thuế suất 10%) và chi phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; không bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm tra ở những nơi cách xa trụ sở đơn vị đăng kiểm trên 100 km.

Chi phí ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm tra ở những nơi cách xa trụ sở đơn vị đăng kiểm trên 100 km (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

"Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thay đổi thuế suất thuế giá trị gia tăng, trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, Bộ Giao thông vận tải (Cục Đăng kiểm VN) hướng dẫn các tổ chức đăng kiểm điều chỉnh tương ứng mức giá dịch vụ tại Biểu giá ban hành kèm theo thông tư này", nội dung thông tư nêu rõ.

Với mức giá tăng như trên, vấn đề được dư luận quan tâm là ảnh hưởng thế nào đến chi phí đăng kiểm và chủ phương tiện. Theo Cục Đăng kiểm VN, giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới được điều chỉnh tăng như trên không làm tăng chi phí kiểm định (gồm giá dịch vụ kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm).

Bởi từ 1/8/2022, theo quy định tại Thông tư số 36/2022 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện GTVT có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; có hiệu lực thi hành từ 1/8/2022), mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với xe ô tô giảm tương ứng 10.000 đồng/xe so với trước.

Cụ thể, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) là 90.000 đồng/giấy/xe ; đối với xe ô tô tải là 40.000 đồng/giấy/xe.

Do đó, việc giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận 10.000 đồng/xe và tăng giá dịch vụ đăng kiểm 10.000 đồng/xe không làm thay đổi tổng chi phí đăng kiểm xe ô tô.

Lý do điều chỉnh mức thu lệ phí và giá dịch vụ đăng kiểm nói trên chủ yếu nhằm giải quyết vướng mắc trong việc chi trả các đơn vị đăng kiểm khoản tiền thu hộ ngân sách nhà nước, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.